Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ»

Ο Κυριάκος Ταπακούδης σε μια προσπάθεια του να συνεισφέρει στο χωριό του και στους συγχωριανούς του αλλά και στον εαυτό του, αποφάσισε να εκδώσει την Εφημερίδα της Χλώρακας, δημιουργώντας ένα έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο πληροφόρησης και ενημέρωσης μακριά από πολιτικές, κοντά στα γράμματα και τον πολιτισμό, ένα μέσον το οποίον να μπορεί να εμπνέει όραμα και πίστη.
Η έκδοση της εφημερίδας είχε ως σκοπό την προώθηση τοπικών θεμάτων ιδιαίτερα σε συνάφεια με ζητήματα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτιστικά, καθώς και πολιτισμικά. Με το κύρος και την απήχηση της που απόχτησε εν καιρώ στην τοπική κοινή γνώμη, προσπάθησε να έχει παρεμβάσεις σε όσα πιο πολλά ζητήματα και γεγονότα, με σκοπό την εμπέδωση της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης, και της ηθικής δεοντολογίας.

Ο Μάριος Νεοκλέους ένας επιφανής κάτοικος Χλώρακας, έγραψε για την εφημερίδα της Χλώρακας:
«Η εφημερίδα της Χλώρκας» κυκλοφόρησε το 2008, υπό την ιδιοκτησία και διεύθυνση του εκδότη Κυριάκου Ταπακκούδη. Γραφόταν, συντασσόταν, σελιδοποιείτο και εκτυπωνόταν από τον ίδιο. Ήταν η 4η εφημερίδα στην Επαρχία Πάφου.  Προσέφερε γνώσεις, πληροφορίες, ειδήσεις, πολιτισμική καλλιέργεια και αναδιφώντας εν πολλοίς στην παράδοσή.
Η κυκλοφορία ενός μηνιαίου έντυπου σε μια κοινότητα, όπως η Χλώρακα,  εκτός του ότι ήταν μια πρωτοποριακή, πρωτότυπη και σημαντική ενημερωτική κίνηση, αποτελούσε και μια εκπληκτική πρωτοβουλία που τιμούσε την κοινότητα και προσέφερε τα μέγιστα στην αναβάθμιση της κοινωνικής, πολιτιστικής και ιστορικής κουλτούρας του τόπου. Η σημασία της έκδοσης αυτής, ειδικά σε μια εποχή όπου επικρατούσε ο εγωκεντρισμός, η συμφεροντολογία και το κυνηγητό της ύλης, καταδείκνυε, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ανησυχία του εκδότη και το αμέριστο ενδιαφέρον του για την ποιοτική αναβάθμιση της κοινότητας.
Η εφημερίδα της Χλώρακας ως εγκεκριμένο έντυπο που συγκαταλεγόταν επίσημα στα κυπριακά μηνιαία Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, μετέφερε τα νέα της κοινότητας σε όλους τους κατοίκους, ενδιατρίβοντας ταυτοχρόνως με μεγάλη επιτυχία στα γεγονότα που σημάδεψαν την παλαιότερη και σύγχρονη ιστορία, ερευνώντας και μεταφέροντας τα ήθη και έθιμά της τοπικής κοινωνίας που διαμορφώθηκαν μέσα από την πλούσια παράδοσή του τόπου, και φέρνοντας στο προσκήνιο σημαντικά πρόσωπα της κοινότητας που έζησαν παλαιότερα και που με ένα ιδιαίτερο δικό του τρόπο ο κάθε ένας ξεχωριστά, είχε βάλει την ψηφίδα του στη διαμόρφωση, δομή και συνοχή της κοινοτικής οντότητας και όχι μόνο.
Η εφημερίδα της Χλώρακας είχε καταστεί εφημερίδα της κοινότητας και έγινε από όλους αποδεκτή μετά μεγάλης αγάπης, γιατί περιείχε ενδιαφέρον και χρήσιμο υλικό που μπορούσε να διαβάσει και να μελετήσει ο κάθε ένας, ανεξάρτητα της μόρφωσής του.
«Η εφημερίδα της Χλώρακας» ήταν ένα σημαντικό αξιόλογο έντυπο της κοινότητας που, αν συνδυαζόταν με το γεγονός ότι έκανε την εμφάνισή της σε ηλεκτρονική μορφή, αποκτούσε γεωγραφική παγκόσμια εμβέλεια υπό την έννοια ότι μπορούσε να διαβαστεί από οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν ευρισκόταν.    
  Με κουράγιο και χωρίς να φείδεται κόπων και εξόδων, ο εκδότης Κυριάκος Ταπακούδης προσπάθησε με ανιδιοτέλεια και επιμονή στη συλλογή χρήσιμων ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων τα οποία κάποτε θα αποτελέσουν πλούσια πηγή για τον μέλλοντα ιστορικό, όχι μόνο της κοινότητας της Χλώρακας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Πάφου. 

Μια δήλωση του Κυριάκου Ταπακούδη εκδότη της εφημερίδας, το έτος 2013:
Η εφημερίδα της Χλώρακας είδος περιοδικού χρήσιμον και ωφέλιμον, γράφεται και εκδίδεται αποκλειστικά και χωρίς άλλην βοήθεια οικονομικήν ή άλλην πώς, μετά μεγάλου μόχθου και πολλής δυσκολίας μόνον από εμένα. Με αφιέρωσην απεριορίστου χρόνου και χρήματος για αυτήν την εργασία, ανεξαρτήτως, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, γιατί αγκαλιάστηκε και εκτιμήθηκε δεόντως όχι μόνον από τους πολίτες της Χλώρακας, αλλά και των περιχώρων.
Δημοσιεύοντας πάσαν επιμορφωτικήν και πολιτιστικήν πράξην και γράφοντας περί ονομαστών ανθρώπων, φιλοσόφων και άλλων προσώπων, καθώς και καταγράφοντας όλα τα ζητήματα και γεγονότα, προσπάθεια μου ήταν να καταστήσω την μικρή μου εφημερίδα  ως λογοτεχνικό περιοδικό, ξεφεύγοντας από τα συνήθη δημοσιεύματα άλλων εντύπων, έχοντας ως επιδίωξη μου την καλλιτεχνική δημιουργία και την παραγωγή πνευματικού έργου.
Τον τελευταίο καιρό με την μεγάλη οικονομική κρίσιν την οποίαν διερχόμεθα, πολλά περιοδικά και εφημερίδες στον τόπο μας και σε άλλες χώρες διέκοψαν την έκδοση τους, ενώ άλλοι περιόρισαν τον αριθμόν εκδόσεων τους.
Είναι μια Παγκόσμια οικονομική κρίση, από την οποία όλοι αντιμετωπίζουμε μεγάλας δυσκολίας καθώς τα έξοδα μας αυξάνονται, ενώ τα έσοδα μας μειώνονται.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, έχω και εγώ περιέλθει εις μεγάλην οικονομικήν δυσπραγίαν.
Την δύσκολον  αυτήν περίοδο με το δυσβάστακτον οικονομικόν κόστος για την έκδοσην της μικρής μου εφημερίδας, έκαμα  διάφορες σκέψεις ως προς τον τρόπον συνέχισης της εκδόσεως της και όπως μη ανασταλεί η κυκλοφορία της. Ζήτησα συνεργασία από φορείς της κοινότητας της Χλώρακας όπως Κοινοτικό συμβούλιο και ΣΠΕ για να εξευρεθεί τρόπος επιχορήγησης, οι προσπάθειες μου όμως δεν απέδωσαν, γι αυτό αναγκάστηκα ελλείψει οικονομικών πόρων να αναστείλω την έντυπη έκδοση της εφημερίδας της Χλώρακας ύστερα από τέσσερα περίπου χρόνια κυκλοφορίας της, και να συνεχίσω μόνο την ηλεκτρονική έκδοση η οποία δεν συνεπάγει οικονομικόν κόστος, παρα μόνον μόχθον και επιυθμίαν δημιουργίας..